ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   :  จิตอาสาบริการท้องถิ่น   เอกลักษ​ณ์ของสถานศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น
: : ยินดีต้อนรับ : : สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง จังหวัดนครราชสีมา : :
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 83 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 


  

ชื่อ : นายณัทชพงษ์ เลาวัลย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-193128

ชื่อ : นายสุวัฒน์ สุทธพจนารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-289497

ชื่อ : นายกัมปนาท ตั้งประจักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 099-459566

ชื่อ : นายเดชา บุญผ่อง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-208891

ชื่อ : นางสาวเอมิกา ธะกอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียน/งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิตติมา แก้วยงกต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
หน้าที่หลัก : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤติน เตียวสกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ รัตนาพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-451912

ชื่อ : นางสาวปทุม มะนาวนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 063-036979

ชื่อ : นายมนัส ลือคำหาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเจษฏา เพลินขุนทด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก : งานทวิภาคี/งานหนังสือเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิราวัณย์ คมชาญยุทธ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายบริหารทรัพยาการ
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจาตุรงค์ ปลุกกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/งานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่หลัก : งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพชรพล พร้อมจะบก
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก : งานครูที่ปรึกษา / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนภชน เลาวัณย์ศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก : งานอาคาร สถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภานุ สีสะสังข์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยสอน/ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/งานวิทยบริการและห้องสมุด/ โสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธงชัย วงษ์คต
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายบริหารทรัพยาการ
หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรณิการ์ บวกโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/เลขานุการผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารทรัพยาการ
หน้าที่หลัก : งานบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปัญญาทิพย์ พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก : งานบริการชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทย์ ปักกาเวสุ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน/ฝ่ายอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก : งานอาคาร สถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
9 : ฝ่ายบริหารทรัพยาการ
13 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
14 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
15 : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16 : ฝ่ายวิชาการ
17 : ฝ่ายอาคารสถานที่