ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   :  จิตอาสาบริการท้องถิ่น   เอกลักษ​ณ์ของสถานศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น
: : ยินดีต้อนรับ : : สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง จังหวัดนครราชสีมา : :
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 83 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

  
ประวัติวิทยาลัย  
 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
                             
              เมื่อปีพุทธศักราช  2547 – 2548   เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   โดยท่านดร.ศิริธัช
 โรจนพฤกษ์  ประธานกรรมการบริหาร   โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างคุณภาพการศึกษาให้พื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  เกิดจากแรงบันดาลใจในครั้ง ที่ได้มีโอกาสการทอดกฐินในพื้นที่ภาคอีสาน   และพบเห็นว่า  ไม่เห็นมีเด็ก  คนหนุ่ม  คนสาว อยู่บ้านมีแต่คนเฒ่าคนแก่   ซึ่งคนเหล่านั้นต้องออกไปหางานทำในกรุงเทพมหานคร แทนที่อายุควรจะได้รับการเรียนหนังสือ  เพราะไม่มีสถานการศึกษาห่างไกลความเจริญ  เนื่องจากฐานะยากจน
                               
              ปีพุทธศักราช  2547  ท่าน ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์  ประธานกรรมการบริหารได้สร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยจำนวน  9  สาขา
                             
               ปีพุทธศักราช 2548 ได้สร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเพิ่มจำนวน 5 สาขา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้นในภาคอีสาน  เพื่อให้ลูกหลานคนอีสานได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ   มีความรู้  มีวุฒิการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต   พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
                               วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  อำเภอละหานทราย  และอำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์   เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2547 ต่อมาในปี 2548 ได้สร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บริหารงานโดยอาจารย์ณัทชพงษ์  เลาวัณย์ศิริ  ผู้จัดการ/ผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 14 สาขา ซึ่งสาขาคงดูแลรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน และสาขาละหานทราย  และสาขาพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาดูแลรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันเช่นกัน และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ได้เข้าดูแลบริหารจัดการ สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และปี 2556 ได้เข้ามาดูแล สาขา นากลาง,สาขาท่าบ่อ, สาขาโพนพิสัย, สาขาบึงกาฬ และปี 2558 ได้เข้ามาดูแล สาขาขุขันธ์, สาขาน้ำยืน, สาขาบุณฑริก, สาขาสิรินธร, สาขาเขมราฐ, สาขามุกดาหาร จนถึงปัจจุบัน
                              
             
           ปีพุทธศักราช 2552  มีบุคคลคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการและนักเรียน/นักศึกษา


ลำดับ สาขา ปวช. ปวส. รวม ผอ. รอง ผอ. คณาจารย์ รวม ธุรการ นักการ รวม
1 คง 375 320 695 1 2 21 24 2 4 30
2 พุทไธสง 558 134 692 1 1 31 33 2 4 39
3 ละหานทราย 144 224 368 1 - 23 24 2 4 30
  รวม 1,077 678 1,755 3 3 75 81 6 12 99           ปีพุทธศักราช 2553  มีบุคคล คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการและนักเรียน/นักศึกษา
  

ลำดับ สาขา ปวช. ปวส. รวม ผอ. รอง ผอ. ผช.ผอ. คณาจารย์ รวม ธุรการ นักการ รวม
1 คง 608 278 886 1 1 1 23 26 3 4 33
2 พุทไธสง 619 129 748 1 1 1 30 33 2 4 39
3 ละหานทราย 329 58 387 1 - 2 21 24 2 4 30
  รวม 1,556 465 2,021 3 2 4 74 83 7 12 102           ปีพุทธศักราช 2554  มีบุคคล คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการและนักเรียน/นักศึกษา

ลำดับ สาขา ปวช. ปวส. รวม ผอ. รอง ผอ. ผช.ผอ. คณาจารย์ รวม ธุรการ นักการ รวม
1 คง 490 337 827 1 1 1 24 27 3 4 34
2 พุทไธสง 611 179 790 1 1 1 30 33 2 4 39
3 ละหานทราย 358 93 451 1 - 2 21 24 2 4 30
  รวม 1,459 609 2,068 3 2 4 75 84 7 12 103
 


           ปีพุทธศักราช 2555  มีบุคคล คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการและนักเรียน/นักศึกษา


ลำดับ สาขา ปวช. ปวส. รวม ผอ. รอง ผอ. ผช.ผอ. คณาจารย์ รวม ธุรการ นักการ รวม
1 คง 488 409 897 1 1 1 25 28 3 4 35
2 พุทไธสง 696 188 884 1 1 1 29 32 2 4 38
3 ละหานทราย 329 195 524 1 - 2 21 24 2 4 30
4 สุวรรณภูมิ 277 51 328 1 1 1 18 21 1 3 25
  รวม 1,790 843 2,633 4  3  5 93 105 8 15 128
 

ทีมคณะผู้บริหารวิทยาลัย  14  สาขา
      อาจารย์ณัทชพงษ์   เลาวัณย์ศิริ        ผู้จัดการ/ผู้บริหารวิทยาลัย    จำนวน 14 สาขา
      อาจารย์วัลลภ         จิตไธสง            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  คง
      อาจารย์สวาย          โรจนวัน            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  ละหานทราย
      อาจารย์ปรัชญา      โพธิขำ              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   พุทไธสง
      อาจารย์ชาญศิลป์   วิจิตรรัตนศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   สุวรรณภูมิ
      อาจารย์สุรพล        นามโยธา            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   นากลาง
      อาจาย์อดิสรณ์       จันทร์ศรี             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   ท่าบ่อ
      อาจารย์วิทูล          พะปะเสน            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   โพนพิสัย
      อาจาย์วาปี            เณระสุระ             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   บึงกาฬ
      อาจารย์กฤตธัช      สมพงษ์               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   ขุขันธ์
      อาจารย์อาณัติ       เหล่าโก้ก             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   น้ำยืน
      อาจารย์ปัจฉิม       ศิริโท                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   บุณฑริก
      อาจารย์วิชัย          สงวนเศรษฐกุล    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   สิรินธร
      อาจารย์ธนวัตน์     อภิรัตน์ธนาดุล      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   เขมราฐ
      อาจารย์อรุณี         ศรีนนท์               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย   มุกดาหาร